Α΄ Γυμνασίου - Ιστορία

Σ' αυτή τη σελίδα θα βρίσκετε το υλικό σας για το μάθημα της ιστορίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρουσιάσεις για να μελετήσετε το υλικό σας! 

Αρχαϊκή Εποχή 

4. Αθήνα: Από τη βασιλεία στην αριστοκρατία

   Περισσότερα για το βασιλιά Κόδρο  και το "Κυλώνειο Άγος" κάντε κλικ... εδώ!
                              


                    5. Αθήνα: Πορεία προς τη δημοκρατία 
View more presentations from amakridaki68

 Σόλων και Πεισίστρατος: Λεπτομέρειες για τη νομοθεσία και τη διοίκησή τους...εδώ!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: