Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Μία γρήγορη επανάληψη στην ιστορία!

Η πόλη - κράτος και τα πρώτα πολιτεύματα! (ενότητα 2, σελ. 45 -47 του βιβλίου σας)

Τα γράμματα (ενότητα 9, σελ. 63 - 64)

Η τέχνη (ενότητα 10, σελ. 65 - 67)

Δεν υπάρχουν σχόλια: